Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Aksjonærene i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling, 28. april 2021 kl. 18.00 som et digitalt møte.

Innkalling til ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker