Innkalling til representantskapsmøter i SpareBank 1 SR-Bank

Det innkalles til representantskapsmøter i SpareBank 1 SR-Bank, onsdag, 23. november kl. 15.00 og kl. 16.30. Vedlagt følger innkalling til møtene og saksvedleggene.

SpareBank 1 SR-Bank

Stavanger, 2. november 2011

Kontaktperson: Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, 909 95033

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.