Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SR-Bank

 

Se vedlegg
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12