Internasjonal finansuro preger resultatet

God underliggende drift, men urealisert kurstap på obligasjonsporteføljen trekker resultatet ned.
 
SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 186 millioner kroner i årets første tre måneder.
 
Resultatet for Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern er redusert med 101 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2007. Det er særlig lav avkastning på finansielle investeringer som bidrar til det.
 
- Vi leverer et godt driftsresultat. Resultatet for den underliggende bankdriften er 52 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Hovedårsaken til denne forbedringen skyldes utlånsvekst i kombinasjon med økt rentemargin i forhold til samme periode i fjor, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
 
- De siste åtte månedene har vært til dels svært turbulente i finans- og pengemarkedene internasjonalt. For SpareBank 1 SR-Bank har dette resultert i et urealisert kurstap på bankens obligasjonsportefølje som utgjør bankens likviditetsreserve.
 
Vi er spesielt tilfreds med at antallet spareavtaler i aksjefond - rundt 55.000 - er opprettholdt gjennom perioden, avslutter Terje Vareberg.
 
 
Her er nøkkeltallene for første kvartal 2008:
-         Konsernresultat før skatt: 186 mill kr (287 mill kr).
-         Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,0 % (20,2 %).
-         Underliggende drift før tap: 247 mill kr (195 mill kr).
-         Netto renteinntekter: 378 mill kr (288 mill kr).
-         Netto provisjons- og andre inntekter: 194 mill kr (190 mill kr).
-         Netto avkastning på finansielle investeringer: -34 mill kr (104 mill kr) hvorav urealisert tap på obligasjonsporteføljen utgjør - 60 mill kr.
-         Utlånsvekst: 23,2 % (24,3 %) siste 12 mnd, herav PM: 14,1 % og  BM: 38,9 %.
-         Innskuddsvekst: 15,9 % (13,3 %) siste 12 mnd, herav PM: 11,3 % og BM: 19,4 %.
-         Resultat pr grunnfondsbevis: 1,0 kr (2,1 kr).
(Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2007)
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.
 
Kontaktpersoner:
(Terje Vareberg, administrerende direktør
Telefon: 51 50 95 53/911 00448)
 
Lisbet K. Nærø, konserndirektør økonomi og finans
Telefon: 51 50 95 61/952 65 960
 
Thor-Christian Haugland, konserndirektør marked og kommunikasjon
Telefon: 51 50 92 81/480 31 633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker