Kapitalsituasjonen styrkes gjennom emisjoner og et solid resultat. Konsernet er godt posisjonert for vekst

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 995 millioner kroner per 30. september 2009. Resultatet er 362 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt hittil i år er 16,9 prosent.
 
For tredje kvartal isolert var resultatet før skatt 503 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 25,2 prosent mot 3,8 prosent i samme periode i fjor.
 
- Dette er et solid resultat som preges av gjennomgående god drift i banken og i våre datterselskaper, en positiv utvikling i verdipapirmarkedene og relativt lave tap. Det er gledelig at den økonomiske utviklingen i Norge og i regionen, er betydelig bedre enn vi hadde grunn til å frykte ved inngangen av året. Vi registrerer noe lysere utsikter for næringslivet og optimisme i boligmarkedet. Bankens resultater speiler denne positive utviklingen, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
  Nøkkeltall per 30. september 2009 (per 30. september 2008 i parentes):
  • Resultat før skatt: 995 mill kr (633 mill kr). Resultat etter skatt: 781 mill kr (447 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,9 % (10,0 %).
  • Netto tapsavsetninger: 294 mill kr (68 mill kr).
  • Netto renteinntekter: 1221 mill kr (1213 mill kr).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 713 mill kr (620 mill kr).
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 496 mill kr (-66 mill kr)..
  • Utlånsvekst hittil i år: 4,0 %. Utlånsvekst siste 12 mnd: 8,8 % (19,5 %).
  • Innskuddsvekst hittil i år: 1,3 %. Innskuddsvekst siste 12 mnd: -0,3 % (10,1 %).  
  • Resultat pr egenkapitalbevis: 4,88 kr (2,83 kr).
  • Kjernekapitaldekning: 6,9 % (7,2 %).
 
Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank vedtok 20. oktober 2009 å øke egenkapitalen med ca 1,25 milliarder kroner i fjerde kvartal 2009. Dette skjer blant annet ved rettede emisjoner mot Gjensidige Forsikring BA på ca 870 millioner kroner. Gjensidiges eierandel vil etter dette bli ca 17,3 prosent.
 
- Det er meget positivt å få Gjensidige Forsikring BA inn som en betydelig eier av bankens egenkapitalbevis. Gjensidige er en langsiktig og  finansielt  sterk eier. Dette bidrar til at konsernet er godt posisjonert for vekst, sier Terje Vareberg, som påpeker at bankens kjernekapitaldekning vil være om lag 9,5-10,0 prosent ved utgangen av 2010.
 
 
Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no
 
Stavanger, 22. oktober 2009
 
Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Erling Øverland, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 915 56 542
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33.
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.