KORREKSJON: Omdanning av Sparebank 1 SR-Bank til aksjebank

Finansdepartementet ga tillatelse til omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank 21. juni 2011 og skattelempe ble innvilget 1. juli 2011. 
 
Styret i SpareBank 1 SR-Bank finner vilkårene gitt av Finansdepartementet tilfredsstillende og vedtok i møte 27. oktober 2011 å anbefale overfor bankens representantskap i møte 23. november 2011 om gjennomføring av omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank. Det forventes at omdanningen vil skje med virkning fra 2. januar 2012.

Stavanger, 28. oktober 2011

Styret i SpareBank 1 SR-Bank


Kontaktpersoner:

Arne Austreid, adm. direktør, 900 77334

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, 909 95033

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner