Korreksjon; SpareBank 1 SR-Bank står klar til å hjelpe virksomheter med likviditetslån

Report this content

Myndighetene tar grep for å hjelpe næringslivet. SpareBank 1 SR-Bank følger opp med umiddelbare tiltak for å kunne ta imot søknader om likviditetslån for å sikre arbeidsplasser.

Regjeringen har fredag lagt frem en stortingsproposisjon om å gjenopprette Statens obligasjonsfond og etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter, som er rammet av virusutbruddet. Garantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner og vil bli forvaltet og administrert av banknæringen.

– Vi står overfor krevende oppgaver som vi sammen må løse. Vi må evne å finne løsninger som virker både på kort og lang sikt. Den krisen vi nå befinner oss i har også en ende, slik som kriser før har hatt. Derfor har vi i SpareBank 1 SR-Bank denne uken brukt tid på å tenke gjennom og diskutere hvilke tiltak vi kan iverksette for å bidra til at våre kunder og samfunnet rundt oss kommer gjennom denne krisen på best mulig måte, sier administrerende direktør Arne Austreid.

– Vi har jobbet gjennom helgen for å tilrettelegge for at vi har nødvendig kunnskap og ressurser for å kunne tilby regjeringens foreslåtte likviditetslån til levedyktige små og mellomstore bedrifter, som opplever en akutt likviditetssvikt. Vi står allerede i dag klar til å kunne ta imot lånesøknader og tilby finansiering straks nødvendig forskrift er godkjent. Ordningen er et viktig tiltak for å sikre at den del av næringslivet som omfattes av ordningen kommer seg gjennom en krevende periode og at arbeidsplasser sikres, sier Arne Austreid. 

Kort beskrivelse av likviditetslån;

  • Likviditetslån til hver bedrift skal samlet sett ikke overstige; to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, eller 25% av omsetning i 2019, men ikke overstige kroner 50 millioner.
  • Nedbetalingstid på maksimalt 3 år; 9 måneders avdragsfrihet, og deretter serielån over 27 måneder.
  • Bedriften forplikter seg til ikke å betale ut utbytte i nedbetalingsperioden.
  • Det kan være aktuelt ved bruk av forskriftshjemmel å angi at likviditetslån ikke kan benyttes til å dekke; betaling av ekstraordinære avdrag på eksisterende gjeld eller førtidig innfrielse av eksisterende gjeld, eller på annen måte overføre eksisterende kredittrisiko på staten.

– Vi skal til enhver tid holde oss oppdatert på hvordan våre kunder håndterer denne krisen og hvilke ulike tiltak myndighetene legger frem. Vi har gjennom over 180 år lært oss å håndtere oppturer og nedturer, det skal vi gjøre også nå. Vi er her for kundene våre – også nå når det blåser, sier Arne Austreid.

 

Stavanger 23. mars 2020
 

For ytterligere informasjon ta kontakt med;

Thor-Christian Haugland, Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft på telefon 480 31633

Abonner