Korrigering - Avholdt ordinær generalforsamling - utbetalingsdato for utbytte

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ble avholdt 24. april 2019 i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 4,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 24. april 2019 med utbetaling 3. mai 2019. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "eks-utbytte" 25. april 2018.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.