Kraftig inntektsvekst i SpareBank 1 SR-Bank

Konsernets samlede inntekter har økt med 348 millioner kroner til 1.922 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Dette utgjør en vekst på 22,1 prosent. Spesielt er vi tilfreds med at inntektene fra spare- og plasseringsprodukter har økt med 78 prosent sammenlignet med i fjor. Disse inntektene utgjør nå 153 millioner kroner mot 86 millioner kroner for samme periode i 2006.
 
- I tredje kvartal styrket vi vår posisjon innenfor sparing og plassering ytterligere. Dette skjer tross uro i finansmarkedet i høst, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 948 millioner kroner i årets ni første måneder. Det er en forbedring på 179 millioner kroner sammenlignet med 2006. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 20,6 prosent.
 
Konsernets sterke satsing i eksisterende og nye markeder - Agder og Hordaland - gir resultater. Det er en fortsatt svært god utvikling i konsernets datterselskaper.
 
- Vi satser målrettet for å kunne levere toppresultater - også i fremtiden. I høst har vi iverksatt et omfattende omstillingsprogram for alle ledd i organisasjonen. Målet er å styrke vår posisjon ytterligere. Vi har store forventninger til resultatene av dette, sier Vareberg.
 
Hovedpunktene for årets tre første kvartaler:
  • Konsernresultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %).
  • Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)
  • Netto renteinntekter: 967 mill kr (830 mill kr).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 635 mill kr (494 mill kr).
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 320 mill kr (250 mill kr).
  • Utlånsvekst: 27,2 % (19,5 %) siste 12 mnd, herav PM: 15,5 % og  BM: 50,5 %.
  • Innskuddsvekst: 15,5 % (12,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 10,3 % og BM: 19,9 %.   
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 16,6 kr (13,5 kr).
(Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2006.)

Kvartalsrapporten kan lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 25. oktober 2007
 
Spørsmål kan rettes til:
Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
Telefon 51 50 95 53/911 00448
 
Lisbet K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans
Telefon 51 50 95 61/952 65960 
 
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon
Telefon 51 50 92 81/480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner