Kristian Eidesvik, ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank

På representantskapets møte, 30. mars 2006 ble Kristian Eidesvik fra Bømlo valgt til ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank. Gunn Jane Håland fra Stavanger ble valgt som ny nestleder.
 
Nye styremedlemmer er Katrine Trovik fra Bergen, Einar Risa fra Stavanger og Erling Øverland fra Stavanger.
 
Det nye styret i SpareBank 1 SR-Bank består nå av følgende.
 
Leder Kristian Eidesvik
Nestleder Gunn Jane Håland
Styremedlemmer:
Ingrid Landråk
John Peter Hernes
Katrine Trovik
Erling Øverland
Einar Risa
Terje Vareberg
Sally Lund-Andersen (ansattes representant)

Svein Kjetil Søyland fra Ålgård ble valgt som ny leder av bankens representantskap.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner