Meldepliktig handel

 

Dag Mejdell, styreleder i SpareBank 1 SR-Bank ASA, har i dag kjøpt 5.101 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank AS til gjennomsnittskurs 67,42 og 5.000 aksjer gjennom sitt selskap Nobel Partners til kurs 66,75. Etter transaksjonen eier Mejdell og nærstående 25.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner