Meldepliktig handel

Report this content

Kate Henriksen, styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank ASA, har 16. februar kjøpt 1 500 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA til kurs 95,919600. Ny total beholdning er 1 500 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner