Meldepliktig handel

Medlem av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank Vigdis W. Jacobsen har i dag kjøpt 1000 egenkapitalbevis ROGG til kurs 44,50. Ny beholdning er 14533 ROGG. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner