Meldepliktig handel

Leder av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank Odd Rune Torstrup har den 24.8.2011 kjøpt 7000 egenkapitalbevis ROGG til kurs 43,8411. Ny beholdning er 22133 ROGG.

Medlem av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank Vigdis W. Jacobsen har den 24.8.2011 kjøpt 400 egenkapitalbevis ROGG til kurs 44,40. Ny beholdning er 13533 ROGG.

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner