Meldepliktig handel

Styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank har i dag gjennom selskapet Trifolium AS (eid av Erling Øverland og nærstående) kjøpt 6000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank. Kurs 43,652. Erling Øverland/Trifolium AS nye beholdning: 14648 ROGG.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner