Meldepliktig handel

Styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank har i dag gjennom selskapet Trifolium AS (eid av Erling Øverland og nærstående) kjøpt 6000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank. Kurs 43,652. Erling Øverland/Trifolium AS nye beholdning: 14648 ROGG.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner