Meldepliktig handel

Konserndirektør forretningsstøtte Svein Ivar Førland har i dag solgt 898 tegningsretter til kurs 11 kroner. Ny beholdning etter handelen er 0 tegningsretter.
 
Konserndirektør kapitalmarked Sveinung Hestnes har i dag solgt 2 793 tegningsretter til kurs 10,15. Ny beholdning  etter handelen er 1.500 tegningsretter.   
 
Styresekretær Seri Berge i SpareBank 1 SR-Bank har i dag solgt 556 tegningsretter til kurs 10,50. Ny beholdning etter handelen er 0 tegningsretter.  

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner