Meldepliktig handel

I forbindelse med SpareBank 1 SR-Banks utbytteemisjon har følgende primærinnsider tegnet seg:
 
Direktør SR-Markets Stian Helgøy, 719 ROGG (ny beholdning 7 913)
  
Tegningsperioden er fra 11. til 23. april.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner