Meldepliktig handel

Report this content

Kristine Tveteraas, varamedlem i styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har 14. august 2013 på vegne av følgende nærstående selskap, Åsbu AS, Aud Dragesund AS, B.O. Tveterås AS, E. Tveterås AS, Gro Sande AS, Henrik Porsmo AS, J. Tveterås AS, Kjell Tveterås AS, Liv Tveterås AS, Minami AS, Sølvi Porsmo AS, Torunn Høyland AS, Victoria AS og Tveteraas Eiendomsselskap AS solgt 141 385 SRBANK til kurs 52,7984. Ny samlet beholdning for primærinnsider og nærstående selskap er 1 187 404 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Abonner