Meldepliktig handel

Report this content

Kristine Tveteraas, varamedlem i styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har 15. august 2013 på vegne av følgende nærstående selskap, Åsbu AS, Aud Dragesund AS, B.O. Tveterås AS, E. Tveterås AS, Gro Sande AS, Henrik Porsmo AS, J. Tveterås AS, Kjell Tveterås AS, Liv Tveterås AS, Minami AS, Sølvi Porsmo AS, Torunn Høyland AS, Victoria AS og Tveteraas Eiendomsselskap AS solgt 987 404 SRBANK til kurs 50,9778. Ny samlet beholdning for primærinnsider og nærstående selskap er 262 703 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Abonner