Meldepliktig handel

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 30. april 2015 tildelt totalt 164 303 SRBANK til ansatte i banken i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 33 471 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs 56. 130 832 aksjer er tildelt øvrige ansatte til kurs 56. SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av SRBANK til 66 740. Basert på oppnådde resultater i 2014 og tidligere år har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer ihht vedlagte liste.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker