Meldepliktige handler

I forbindelse med SpareBank 1 SR-Banks utbytteemisjon har følgende primærinnsidere tegnet seg:
 
Styrets leder Kristian Eidesvik, 3 875 (ny beholdning 42 640)
Styremedlem Erling Øverland, 584 (ny beholdning 6 429)
Ansattes varamedlem i styret, Helge Pollestad, 593 (ny beholdning 6 526)
Kontrollkomiteens leder Odd Rune Torstrup, 900 (ny beholdning 9 900)
Medlem av kontrollkomiteen Vigdis Wiik Jacobsen, 900 (ny beholdning 9 900)
Konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø, 3 580 (ny beholdning 39 392)
Konserndirektør organisasjon og HR Arild L. Johannessen, 1 098 (ny beholdning 12 082)
Adm. sekretær Inger Å. Tuxen, 2 215 (ny beholdning 24 367)
Styresekretær Seri Berge, 421 (ny beholdning 4 638)
 
Tegningsperioden er fra 11. til 23. april.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner