Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Utbyttebeløp: 4,25 per aksje

Annonsert valuta: norske kroner

Siste dag inklusive: 19. april

Ex-dato: 20. april

Record date (eierregisterdato): 23. april

Betalingsdato: fra 27. april

Vedtaksdato: 19. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende Forpliktelser.

Stavanger, 12. februar 2018

Abonner