Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for SpareBank 1 SR-Bank ASA

Utbyttebeløp: NOK 1,50

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 27. april 2016

Ex dato: 28. april 2016

Record date (eierregisterdato): 29. april 2016

Betalingsdato: 6. mai 2016

Vedtaksdato: 27. april 2016

Denne informasjon offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner