Ny styreformann


Geir Worum (52) som ny styreformann. Geir Worum overtar som styreformann etter konstituert styreformann Tor Haver.

Geir Worum er utdannet siviløkonom og cand. merc. fra Handelshøjskolen i København. Han har en rekke leder- og styreverv i regional industri bak seg bl. a. som adm. direktør i Haugesund Mek. Verksted AS og daglig leder i Nodeco AS. Han er nå daglig leder av WOCO AS som driver med rådgivning innenfor strategisk ledelse og organisasjonsutvikling. Han sitter blant annet som styreformann i NHO Rogaland, Helifuel AS, Karmsund Maritime AS og Kvam Data AS.

Geir Worum har lang erfaring med styreverv i næringslivet, og har ellers en solid leder- bakgrunn fra regionen. Det er en meget erfaren person som tar fatt på den utfordrende oppgaven med å lede styret i Sparebanken Rogaland.

- Vi er svært tilfreds med valg av ny styreformann, og ser muligheten til å få en god oppfølging av det solide arbeidet som tidligere styreformann og påtroppende adm. direktør, TerjeVareberg har lagt ned i styret. Banken fremstår i dag som regionens ledende bank med sterke allianser nasjonalt og internasjonalt, sier Ivar Kolnes, formann i bankens representantskap.

Geir Worum tiltrer styret som styreformann fra dags dato.

Stavanger, 23. september 1999 <br> <br>SpareBank 1 SR-Bank <br> <br>Nærmere opplysninger kan gis av representantskapets formann Ivar Kolnes, tlf 51533035 eller mob. 90190600, adm. direktør Arne Norheim, tlf 51509555 eller mob. 90863195, eller informasjonssjef Frode Midttun tlf 51509396 eller mob. 90851591. <br>

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner