Økt resultat i den underliggende drift

Resultatet av den underliggende drift i konsernet SpareBank 1 SR-Bank er forbedret med 30 prosent i første halvår, sammenlignet med 2007.
 
- Virksomheten leverer fortsatt gode resultater. Vi har klart å øke rente-inntektene, tross kraftig press i lang tid. Privatmarkedet og bedriftsmarkedet kan vise til solid vekst for utlån og innskudd. Jeg er også godt fornøyd med resultatene til SR-Finans og EiendomsMegler 1, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Resultatet for Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern ble på 521 millioner kroner for første halvår, en nedgang på 123 millioner kroner sammenlignet med 2007. Reduksjonen kan i sin helhet tilskrives lavere avkastning på finansielle investeringer.
 
- Det gode resultatet bekrefter nok en gang at konsernets forretningsmodell, med bredde i inntektsgrunnlaget, gir en robusthet som står i mot uroen i finansmarkedet internasjonalt. Vi er ikke ensidig avhengig av noen få virksomhetsområder for å kunne levere gode resultater, sier Terje Vareberg.
 
 
Nøkkeltallene for første halvår 2008:
  • Konsernresultat før skatt: 521 mill kr (644 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 13,2 % (21,7 %).
  • Underliggende drift før tap: 545 mill kr (419 mill kr).
  • Netto renteinntekter: 771 mill kr (605 mill kr).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 421 mill kr (408 mill kr).
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 74 mill kr (250 mill kr).
  • Utlånsvekst: 20,0 % (29,5 %) siste 12 mnd, herav PM 13,6 % og BM 30,2 %.
  • Innskuddsvekst: 17,9 % (16,8 %) siste 12 mnd, herav PM 11,9 % og BM 22,7 %   
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 2,99 kr (4,26 kr).
 
Isolert i 2. kvartal var resultatet meget godt med et resultat før skatt på 335 mill kr (357 mill kr). Resultat etter skatt på 253 mill kr (288 mill kr) ga en egenkapitalavkastning på 17,4 %.
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.
 
 
Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør
Telefon: 51 50 95 53/911 00448
 
Lisbet K. Nærø, konserndirektør økonomi og finans
Telefon: 51 50 95 61/952 65 960
 
Thor-Christian Haugland, konserndirektør marked og kommunikasjon
Telefon: 51 50 92 81/480 31 633