Oppbudsbegjæring Karmsund Maritime Service AS

SpareBank 1 SR-Bank tar melding om oppbudsbegjæringen til etterretning.
Bankens samlede eksponering overfor selskapet Karmsund Maritime Service AS er ca MNOK 290 tatt hensyn til garanti gitt av det statlige Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK).
Bankens eksponering er i all hovedsak knyttet til byggefinansiering av to fartøy kontrahert av Solstad Shipping AS samt garanti for inngått kontrakt med rederiet Lewek i Singapore. Det første fartøyet, kontrahert av Solstad Shipping AS, er under utrustning ved verftets anlegg på Karmøy. Det andre fartøyet er under bygging ved et skrogverft i Polen.
Den oppståtte situasjon vil bli reflektert i de samlede tapsavsetninger for 1. kvartal. Nivået for disse avsetninger forventes, samlet sett, å ligge innenfor et normalnivå for nåværende økonomiske konjunkturer.
 
Stavanger 10. mars 2009
 
Spørsmål kan rettes til:
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon i SpareBank 1 SR-Bank
Telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner