Oppdatert kredittrating fra Fitch

Fitch har den 19. november stadfestet SpareBank 1 SR-Bank's kredittrating.
Se vedlagte pressemelding for ytterligere informasjon.

Kontaktpersoner:
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

Dag Hjelle, Finanssjef, 909 50 088

Abonner

Dokumenter og linker