Ordinær generalforsamling – valg til styret

Report this content

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA gjenvalgte 19. april 2018 Dag Mejdell som styreleder og Therese Log Bergjord og Birthe C. Lepsøe som styremedlemmer for en valgperiode på inn til 2 år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har nå følgende sammensetning:

Dag Mejdell, leder

Kate Henriksen, medlem

Birthe Cecilie Lepsøe, medlem

Tor Dahle, medlem

Therese Log Bergjord, medlem

Jan Skogseth, medlem

Sally Lund-Andersen, ansattes representant

Kristian Kristensen, ansattes representant

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no/IR

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner