Ordinær generalforsamling – valg til styret

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA gjenvalgte 19. april 2018 Dag Mejdell som styreleder og Therese Log Bergjord og Birthe C. Lepsøe som styremedlemmer for en valgperiode på inn til 2 år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har nå følgende sammensetning:

Dag Mejdell, leder

Kate Henriksen, medlem

Birthe Cecilie Lepsøe, medlem

Tor Dahle, medlem

Therese Log Bergjord, medlem

Jan Skogseth, medlem

Sally Lund-Andersen, ansattes representant

Kristian Kristensen, ansattes representant

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no/IR

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner