Påminnelse; Invitasjon til resultatpresentasjon for første kvartal 2021, torsdag 6. mai

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for første kvartal 2021, torsdag 6. mai 2021 klokken 07.30. I den anledning inviteres det til følgende presentasjoner;

Klokken 08:15 – Presentasjon på norsk, direkte sending
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer og konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen, presenterer resultatet i en direkte sendt og streamet gjennomgang. Sendingen vil bli gjort tilgjengelig på våre investorsider www.sr-bank.no/ir

Klokken 13:30 – Presentasjon på engelsk, telefonkonferanse
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer og konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen, presenterer kvartalets resultat på engelsk.

Telefon nummer, fra Norge: 21 40 21 71 – Konferanse ID 258 109 49#

Telefon nummer, fra andre land: + 47 21 40 21 71 - Konferanse ID 258 109 49#

Det vil bli anledning til å stille spørsmål i forbindelse med begge presentasjonene.

For ytterligere informasjon;
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, Konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Stavanger 4. mai 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner