Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank 3. kvartal 2009

Representantskapet godkjente 20. oktober tiltakene for å styrke SpareBank 1 SR-Banks egenkapital. Vi tillater oss derfor å minne om presentasjon og fremleggelse av resultat for 3. kvartal 2009:
 
Fredag, 23. oktober 2009 kl 09.00
Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo
 
Adm. direktør Terje Vareberg vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.
 
Det vil bli servert frokost.
 
Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner