Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank foreløpig årsregnskap 2009

I forbindelse med fremleggelsen av foreløpig årsregnskap 2009 for SpareBank 1 SR-Bank inviteres det til presentasjon:

Fredag, 5. februar 2010 kl 08.15

Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo

Adm. direktør Terje Vareberg og vil være tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank. Møtet avholdes med web-cast.

Det vil bli servert frokost fra kl 08.00.

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 SR-Bank

Terje Vareberg

Adm. direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner