Presentasjon SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Gruppen AS, 1. kvartal 2011

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 1. kvartal 2011 for SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Gruppen AS inviteres det til presentasjon:

Fredag 29. april 2011 kl. 08.30    
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo

 

Presentasjonene holdes av:

 

SpareBank 1 SR-Bank:    
Adm. direktør Arne Austreid og
Konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen

 

SpareBank 1 Gruppen AS        
Adm. direktør Kirsten Idebøen

 

 

Det vil bli servert frokost fra kl 08.15.

 

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Årsvoll Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner