PRIMÆRINNSIDERES TEGNING I EMISJON MOT ANSATTE

I ansattemisjonen i SpareBank 1 SR-Bank med tegningsperiode 30.08 - 10.09.10 har følgende primærinnsidere tegnet seg:

 

Adm. direktør Terje Vareberg, 750 bevis
Konserndirektør risikostyring Frode Bø, 750 bevis
Direktør Arild L. Johannessen, 750 bevis
Konserndirektør BM Tore Medhus, 750 bevis
Konst. konserndirektør forretningsstøtte Glenn Sæther, 750 bevis
Konserndirektør PM Rolf Aarsheim, 750 bevis
Adm. sekretær Inger Årsvoll Tuxen, 750 bevis
Økonomidirektør Gro Tveit, 750 bevis
Varamedlem for ansatte i styret Roar Haualand, 750 bevis
IR Manager Vidar Torsøe, 750 bevis
Direktør SR Markets Stian Helgøy, 750 bevis
Konserdirektør økonomi og finans Inge Reinertsen, 750 bevis
Konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland 750 bevis

 

Endelig tildeling vil skje ca 1. oktober 2010

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner