PRIMÆRINNSIDERES TEGNING I EMISJON MOT ANSATTE

I ansattemisjonen i SpareBank 1 SR-Bank med tegningsperiode 30.08 - 10.09.10 har følgende primærinnsidere tegnet seg:

 

Adm. direktør Terje Vareberg, 750 bevis
Konserndirektør risikostyring Frode Bø, 750 bevis
Direktør Arild L. Johannessen, 750 bevis
Konserndirektør BM Tore Medhus, 750 bevis
Konst. konserndirektør forretningsstøtte Glenn Sæther, 750 bevis
Konserndirektør PM Rolf Aarsheim, 750 bevis
Adm. sekretær Inger Årsvoll Tuxen, 750 bevis
Økonomidirektør Gro Tveit, 750 bevis
Varamedlem for ansatte i styret Roar Haualand, 750 bevis
IR Manager Vidar Torsøe, 750 bevis
Direktør SR Markets Stian Helgøy, 750 bevis
Konserdirektør økonomi og finans Inge Reinertsen, 750 bevis
Konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland 750 bevis

 

Endelig tildeling vil skje ca 1. oktober 2010

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner