Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank vedtok omdanning til aksjesparebank

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank har enstemmig i møte 25. november 2010 vedtatt styrets tilrådning, om omdanning av banken til et allmennaksjeselskap (ASA), i tråd med innkalling publisert i børsmelding 5. november.

 

Bankens sterke utvikling gjennom mange år har vært avgjørende for at nødvendig kapital er blitt tilført landsdelen. En fortsatt lønnsom og solid bank, med god tilgang på både egenkapital og fremmedkapital, vil være av stor betydning for fortsatt vekst og utvikling i regionen.

 

Søknad om omdanning vil bli sendt Finanstilsynet som tilrådende myndighet innen utgangen av desember dette år. Endelig tillatelse er betinget av Finansdepartementets godkjennelse.

 

Stavanger, 25. november 2010

 

Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner