REPRESENTANTSKAPETS GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP 2008

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank har i møte den 26. mars 2008 behandlet det endelige regnskapet for 2008. Dette bekrefter det foreløpige regnskapet som ble offentliggjort 12. februar 2009 og endelig behandlet i styret 12. mars 2009. Alle punkter på agendaen ble vedtatt, jfr. melding den 17. mars 2009 om innkalling til representantskapets møter.
 
Bankens grunnfondsbevis går ex utbytte og ex fondsemisjon 27.03.2009.
  
Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør for økonomi og finans Erling K. Øverland, telefon 91 55 65 42

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner