Resultat preget av lavere renteinntekter og økte tapsavsetninger. Redusert utlånsvekst.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 114 millioner kroner i første kvartal 2009, 72 millioner kroner lavere enn i første kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 5,3 prosent.
 
- Dette er et akseptabelt resultat når man tar hensyn til presset på rentemarginen og utfordringene i norsk og internasjonal økonomi. Resultatet før tap er imidlertid 57 millioner kroner bedre enn samme periode i 2008, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Terje Vareberg.
 
Konsernet merker at aktivitetsnivået i norsk økonomi er betydelig redusert, selv om fortsatt høye oljeinvesteringer i regionen demper nedgangen. Dette fører blant annet til lavere etterspørsel etter lån.
 
- Det er gledelig å registrere at EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS både leverer et godt resultat og omsetter flere boliger sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er et resultat av styrket markedsposisjon og et boligmarked i bedre balanse enn ventet. Jeg er også imponert over resultatene til SpareBank 1 SR-Finans, sier Vareberg.
 
Nøkkeltall for 1. kvartal 2009 (1. kvartal 2008 i parentes):
-        Resultat før tap og skatt: 246 mill kr (189 mill kr)
-        Netto tapsavsetninger: 132 mill kr (3 mill kr)
-        Resultat før skatt: 114 mill kr (186 mill kr)
-        Resultat etter skatt: 79 mill kr (128 mill kr)
-   Egenkapitalavkastning etter skatt: 5,3 % (9,0 %)
-   Netto renteinntekter: 349 mill kr (378 mill kr)
-   Netto provisjons- og andre inntekter: 208 mill kr (194 mill kr)
-   Netto avkastning på finansielle investeringer: 58 mill kr (-34 mill kr)
-   Utlånsvekst: 1,3 % (5,0 %) hittil i år, herav PM: 0,9 % og BM: 2,0 %
-   Innskuddsvekst: 1,4 % (3,5 %) hittil i år, herav PM: 0,2 % og BM: 1,3 %   
-   Resultat pr grunnfondsbevis: 0,50 kr (0,83 kr)
-   Kjernekapitaldekning: 6,6 % (7,2 %)
 
- Vi venter fortsatt lav utlånsvekst og legger vekt på tett kundeoppfølging for å bistå våre kunder i et krevende marked. Tett dialog med kundene, tiltak for å øke renteinntektene og tiltak for å redusere kostnader blir viktig fremover, sier Vareberg.
 
- Økte kapitalkrav vil også bli gjort gjeldende for norske banker. Vi tar sikte på å øke kjernekapitaldekningen til minimum 9 prosent, slik at vi er godt posisjonert når kapitalmarkedene bedres. Kapitaltilførsel fra Statens Finansfond er et alternativ som vil bli vurdert når betingelsene foreligger, sier Terje Vareberg.
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no
 
Stavanger, 28. april 2009
 
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Erling Øverland, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 915 56 542
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 48031633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.