Resultatpresentasjon, 3. kvartal 2019

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for 3. kvartal 2019 torsdag 31. oktober 2019 kl 07.30. I den anledning inviteres det til presentasjon

Tid:        Torsdag 31. oktober 2019 kl 08.15

Sted:     SpareBank 1 Markets, Olav V’s gate 5, Oslo.

Det vil bli servert en enkel frokost fra kl 08.00. 

Presentasjonen holdes av: Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner