ROGG - ANSVARLIG LÅN - TEGNINGSPERIODE SLUTT

Tegningsperioden i SpareBank 1 SR-Banks ansvarlige lån er over. Det er tegnet for NOK 750 millioner og ytterligere tegning er ikke mulig. Lånets pålydende blir NOK 750 millioner og er rentebærende fra 2.desember 2011 med kupong 3 måneders Nibor + 350.

"Dette lånet, sammen med den nylig utstedte fondsobligasjonen, gir banken en ytterligere bedret kredittkvalitet. Dette styrker bankens evne til å innhente funding til gode betingelser i det norske og internasjonale markedet" sier finansdirektør Inge Reinertsen.

SpareBank 1SR-Markets, SEB Merchant Bank AS og First Securities AS/Swedbank Markets er tilretteleggere.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner