ROGG - EVIGVARENDE FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank vurderer å utstede en evigvarende fondsobligasjon på minimum NOK 500 millioner. Lånet er evigvarende med ordinær innløsningsrett for utsteder etter 5 år, og uten step up dersom lånet løper videre etter dette. Utsteder har rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som kjernekapital.
SR-Markets, SEB Merchant Bank AS og First Securities AS/Swedbank Markets er tilretteleggere.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner