ROGG - EVIGVARENDE FONDSOBLIGASJON - FULLTEGNET

Tegningsperioden i SpareBank 1 SR-Banks fondsobligasjon er over. Det er tegnet for over NOK 1 milliard og ytterligere tegning er ikke mulig. Lånets pålydende blir NOK 1 milliard og er rentebærende fra 25. november med kupong 3 måneders Nibor + 500.

"Den innhentede kapitalen styrker bankens soliditet ytterligere. Det betydelige volumet sammen med prisen er et sterkt bevis for den tillit som banken har i et urolig finansmarked" sier finansdirektør Inge Reinertsen.

SpareBank 1 SR-Markets, SEB Merchant Bank AS og First Securities AS/Swedbank Markets er tilretteleggere.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner