ROGG - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL ISIN00010345895

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri evigvarende ansvarlig obligasjonslån med ISIN00010345895 før forfall ("call") til pari kurs (100 %). Lånet har utestående volum på NOK 170 mill. Calldato er 21.12.2011. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.
 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner