ROGG - FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL XS0279791908

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ("call") evigvarende ansvarlig obligasjonslån XS0279791908 til pari kurs (100 %).  Utestående volum er SEK 200 mill. Calldato er 20.12.2011. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

 

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner