ROGG - Tegningskurs ved utbytteemisjon

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har i dag fastsatt tegningskurs på kr 47,50 i forbindelse med den forestående utbytteemisjonen rettet mot eksisterende grunnfondsbeviseiere. Det vises til tidligere utsendt børsmelding samt til tegningsinnbydelse som sendes grunnfondsbeviseiere registrert per 27.03.2008. Tegningsperioden er fra 10. til 23. april 2008.
 
Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør for økonomi og finans Lisbet K  Nærø, telefon 95 26 59 60.
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner