Signert fusjonsplan mellom SpareBank 1 SR-Bank ASA og dets heleide datterselskap SpareBank 1 SR-Finans AS

Styrene i SpareBank 1 SR-Bank ASA og dets heleide datterselskap SpareBank 1 SR-Finans AS har signert en felles fusjonsplan, datert 24. august 2016, for fusjon mellom de to selskapene, med SpareBank 1 SR-Bank ASA som overtakende selskap.

Styrene i selskapene planlegger å fatte beslutning om fusjon i styremøter som forventes avholdt rundt 26. september 2016. Fusjonen vil gjennomføres som en mor-/datterfusjon uten vederlag etter de forenklede reglene i allmennaksjeloven § 13-24.

Fusjonsplanen, halvårsrapport per juni 2016, samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste år for begge selskap er tilgjengelig for utskrift og nedlasting på selskapets hjemmeside med adresse www.sr-bank.no/investor.

Stavanger, 25. august 2016

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner