Søknad om kapitaltilskudd fra Statens finansfond

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank har besluttet å fremme søknad til Statens finansfond om tilførsel av kjernekapital i form av fondsobligasjoner på inntil 1,6 milliarder kroner og preferansekapital på inntil 0,8 milliarder kroner. Endelig beslutning om kapitaltilførsel er betinget av at det fremforhandles akseptable vilkår med Fondet.
 
Bakgrunnen for søknaden er å styrke soliditeten og legge til rette for fortsatt normal utlånsvirksomhet. SpareBank 1 SR-Bank (konsern) hadde ved utgangen av 2. kvartal 2009 en kjernekapitaldekning på 7,0 prosent og en kapitaldekning på 9,5 prosent. Styret har vedtatt at det tas sikte på å øke kjernekapitaldekningen til minimum 9 prosent. Eventuelt kapitaltilskudd fra Finansfondet vil bidra til at målet for kjernekapitaldekning nås, vil styrke bankens soliditet og legge til rette for normal utlånsvirksomhet også når låneetterspørselen tar seg opp igjen.
 
 
Stavanger, 20. august 2009
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 SR-Bank:
 
Administrerende direktør Terje Vareberg, tlf.: 911 00 448
Konserndirektør økonomi og finans Erling Øverland, tlf.: 915 56 542
Direktør kapitalmarked Stian Helgøy, tlf.: 906 52 173
Investor Relations Manager Kyrre M. Knudsen, tlf.: 938 83 518
 

Abonner