SpareBank 1 får konsesjon for å kjøpe Glitnir Bank

Finansdepartementet har gitt konsesjon til SpareBank 1-bankene om kjøp av samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA.
 
SpareBank 1-bankene overtar Glitnir Bank for 300 millioner kroner. Kjøpet gjennomføres uten tilførsel av ny kapital.
 
De nye eierne av Glitnir Bank er SpareBank 1 SMN (25 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (20 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (20 prosent), 16 samarbeidende sparebanker (20 prosent) og Sparebanken Hedmark (15 prosent).
 
- Dette er en gledens dag i SpareBank 1 og i Glitnir Bank. Konsesjonen er på plass, og alle forutsetninger for kjøpsavtalen er oppfylt. Dette gjelder blant annet heving av arrestene som er blitt tatt i aksjene i Glitnir Bank, slik at transaksjonene kan gjennomføres som forutsatt, sier administrerende direktør Eldar Mathisen i SpareBank 1 Gruppen som blir styreleder i Glitnir Bank.
 
- Nå kan vi intensivere arbeidet med å finne en langsiktig industriell og markedsriktig løsning for banken. Siktemålet er å ha bygd et nytt fundament for banken i løpet av første kvartal 2009, sier Mathisen.
 
Nytt styre
Mathisen vil i styret få med seg finansdirektør Kjell Fordal i SpareBank 1 SMN (nestleder), finansdirektør Lisbeth K. Nærø i SpareBank 1 SR-Bank, konserndirektør Liv Bortne Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge og controller Marianne Sommerro Evensen i SpareBank 1 Vestfold. Dessuten fortsetter siviløkonom Roar Nyhus og ansatterepresentant Bård Idar Kvam fra det tidligere styret i Glitnir Bank.
 
- Ansatte i Glitnir Bank ser frem til å bli en del av SpareBank 1 og kunne bidra med å skape verdier for våre nye eiere. Nå kan vi legge måneder med usikkerhet bak oss og igjen se fremover, sier hovedtillitsvalgt Bård Idar Kvam i Glitnir Bank.
 
 
Trondheim, 4. desember 2008.
 
Kontaktpersoner:
Adm. dir. Eldar Mathisen i SpareBank 1 Gruppen, tlf 90 03 32 66
Adm. dir. Morten Bjørnsen i Glitnir Bank ASA, tlf 47 80 01 00
Informasjonsdirektør Hans Tronstad i SpareBank 1 SMN, tlf 94 17 83 22

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner