SpareBank 1 SR-Bank - fondsobligasjon er fulltegnet

SpareBank 1 SR-Bank annonserte tidligere i dag at man er i ferd med å utstede et evigvarende fondsobligasjonslån. Det har vært god kjøpsinteresse for fondsobligasjonslånet og utstedt volum er 800 millioner kroner. Lånet er nå fulltegnet.
 
Som nevnt i børsmelding 25. september 2009 vil opptak av fondsobligasjon i denne størrelsesorden bidra til at SpareBank 1 SR-Banks kjernekapitaldekning ved utgangen av 2009 vil være om lag 9,5 til 10 prosent.
 
Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:
 
Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 51 50 94 37
Kyrre M. Knudsen, IR Manager, tlf 938 83 518
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner