SpareBank 1 SR-Bank - God resultatutvikling for SpareBank 1 SR-Bank

- Jeg er svært godt fornøyd. Samtlige forretningsområder i konsernet leverer gode resultater gjennom solid inntektsvekst og god kostnadskontroll. Til tross for tøff konkurranse, økte konsernets inntekter med 10,8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Konsernets satsing på spare- og plasseringsområdet har gitt god uttelling.
 
- Inntektene herfra har økt med 68,1 prosent, til 52 millioner kroner, sammenlignet med 2006. Dette er resultat av en entusiastisk og salgsorientert organisasjon, sier Vareberg.
 
Hovedpunkter for første kvartal 2007:

  • Konsernresultat før skatt: 287 mill kr (251 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,8 % (21,3 %).
  • Netto renteinntekter: 288 mill kr (268 mill kr).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 190 mill kr (156 mill kr).
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 104 mill kr (101 mill kr).
  • Utlånsvekst: 24,3 % (14,6 %) siste 12 mnd, herav personmarkedet (PM) 16,0 % og bedriftsmarkedet (BM) 41,8 %.
  • Innskuddsvekst: 13,3 % (14,8 %) siste 12 mnd, herav PM: 8,5 % og BM: 17,3 %.   
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 5,1 kr (4,6 kr).
  • Fortrinnsrettemisjon fulltegnet - betydelig interesse.
(I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2006)
 
SpareBank 1 SR-Bank skal bli enda bedre. Derfor satser vi på utvikling av nye forretningsområder. I disse dager etableres en egen avdeling for spesialisert og transaksjonsorientert finansiering underlagt bedriftsmarkedet. Avdelingen skal blant annet kunne håndtere oppkjøpsfinansiering, syndikering og andre tilsvarende spesial løsninger for næringslivet. Bakgrunnen er en betydelig økt endringstakt i næringslivet, samt flere og større oppkjøp av selskaper i regionen. Sammen med etableringen av en ny kapitalmarkedsdivisjon i mars, viser dette at konsernet satser offensivt.
 
Kvartalsrapporten kan lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 26. april 2007
 
Spørsmål kan rettes til:
 Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
 Telefon 51 50 95 53/911 00448
 
Lisbeth K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans
 Telefon 51 50 95 61/952 65960 
 
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon
Telefon 51 50 92 81 / 480  31633.
 
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport:

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner