SpareBank 1 SR-Bank - Satsingen vår lykkes - beste resultat noensinne

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat på 1256 millioner kroner, en forbedring på 95 millioner fra rekordåret 2006.
 
- Alle virksomhetene i konsernet viser solid framgang. Den ordinære bankdriften er meget bra, tross et kraftigere marginpress enn noen gang. Det er også svært gledelig at vi lykkes med satsingen på spare- og plasseringsprodukter. Andre halvdel av fjoråret var preget av finansuroligheter, men kundene våre viser oss stor tillit, sier administrerende direktør Terje Vareberg. 
 
Her er nøkkeltallene for 2007:
 • Konsernresultat før skatt: 1.256 mill kr (1.161 mill kr).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,0 % (23,1 %).
 • Netto renteinntekter: 1.340 mill kr (1.128 mill kr).
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 895 mill kr (678 mill kr).
 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 388 mill kr (441 mill kr).
 • Utlånsvekst: 19,8 % (25,7 %) siste 12 mnd, herav privatmarkedet (PM): 14,8 % og bedriftsmarkedet (BM): 28,3 %.
 • Innskuddsvekst: 18,0 % (13,4 %) siste 12 mnd, PM: 11,8 % og BM: 23,2 %.   
 • Resultat pr grunnfondsbevis: 7,9 kr (7,8 kr).
 • Styret foreslår et utbytte på 4,75 kr (4,4 kr) pr grunnfondsbevis.
 • Styret foreslår å avsette 95 mill kr (88 mill kr) til gavefondet.
 • Styret foreslår rettet emisjon (utbytteemisjon) mot grunnfondsbeviseierne.
 (I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2006.)
 
- Vi tar markedsandeler i Rogaland, Agder og Bergen - både innen privat- og bedriftsmarkedet, forklarer Vareberg, som også trekker fram resultatene til bankens datterselskaper som en av hovedårsakene til rekordresultatet: 
 
SpareBank 1 SR-Finans, 43,4 millioner kroner (35,4).
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS, 36,8 millioner kroner (30,6).
SR-Investering AS, 49,8 millioner kroner (28,7).
SR-Forvaltning ASA, 54,4 millioner kroner (41,1)
(Oppgitte tall er resultat før skatt.)
 
- Vi satser tungt for å kunne levere toppresultater også i framtiden. I år skal vi se resultater av det omfattende forbedringsprogrammet vi iverksatte i 2007. Det skal gi oss et enda større fokus på våre kunder og økt effektivitet, sier Terje Vareberg.
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 7. februar 2008
 
Spørsmål kan rettes til:
 • Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
  Telefon 51 50 95 53/911 00448
 • Lisbeth K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans
  Telefon 51 50 95 61/952 65960 
 • Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon
  Telefon 51 50 92 81/480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner