SpareBank 1 SR-Bank: Fitch bekrefter rating på SpareBank1 SR-Bank

Fitch har den 19. mai bekreftet SpareBank 1 SR-Banks kredittrating

Stavanger, 20. mai 2015

Kontaktpersoner:
Stian Helgøy, Direktør IR, telefon 906 52 173
Dag Hjelle, Finanssjef, telefon 909 500 88

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner